Arealplanlegging, planer & analyser

 • Dispensasjonssøknad for Sleipners nyetablering, Fredrikstad kommune
 • Mulighetsstudie Byportal Moss – Mosseporten, Moss kommune
 • Kommuneplaninnspill Mosseporten E13, Moss kommune
 • Sentrumsplan Rakkestad, Isen bolig og næring, Rakkestad kommune
 • Mulighetsstudie for Norsk gjenvinnings etablering på Øra, Fredrikstad kommune
 • ROS-analyse Jernbanebrygga, Fredrikstad kommune
 • ROS-analyse Tindlund Park, Sarpsborg kommune
 • Områdeanalyse Trosvikstranda, Fredrikstad kommune
 • Landskapsanalyse Vanem, Moss kommune
 • Landskapsanalyse Marin trading, Moss kommune
 • Landskapsanalyse for boligområde B113 Begby, Fredrikstad kommune
 • Helhetlig analyse av småbåthavner, Sarpsborg kommune
 • Åserud Næringspark, Rakkestad kommune
 • Områdeanalyse Skotterud sentrum, Eidskog kommune
 • Hvileberget, Hvaler kommune
 • Kommuneplaninnspill Røhr, Rygge kommune
 • Kommuneplaninnspill Langøyveien næringsområde, Fredrikstad kommune
 • Nore næringsområde, Moss kommune
 • Falla boligområde, Sarpsborg kommune
 • Utbyggingsavtale Bjølstad studentboliger, Fredrikstad kommune
 • Sofienlund, Nesodden kommune
 • Sand områdeplan, Hvaler kommune
 • Ragnar Ringstad - Volvo Penta, Fredrikstad kommune
 • Høvleriet vest, Halden kommune
 • Mulighetsstudie sykkelvei langs Veumbekken, Fredrikstad kommune
 • Gressvik Sportssenter, Fredrikstad kommune
 • Bjørnstad boligområde, Sarpsborg kommune
 • Brønnerødlia, Fredrikstad kommune
 • Haugeveien 13, Sarpsborg kommune
 • Åle Øvre, Fredrikstad kommune
 • Skarpnord, Sarpsborg kommune
 • Slevikkroken hytteområde, Fredrikstad kommune
 • Langøya nordvest, Fredrikstad kommune
 • Sollitunet, Rygge kommune
 • Lilleby, Fredrikstad kommune
 • Fjærå Vest, Fredrikstad kommune
 • Brente, Hvaler kommune
 • Holteveien 2, Rygge kommune
 • Bukkeneset, Sarpsborg kommune
 • Måkeveien, Fredrikstad kommune
 • Langgård søndre, Fredrikstad kommune
 • Nordby, Våler kommune
 • Holm, Fredrikstad kommune
 • Bryggerifjellet, Fredrikstad kommune
 • Nordengåsen, Hvaler kommune
 • Solliveien 33-35, Rygge kommune
 • Lislebytunet, Fredrikstad kommune
 • Svaneveien 35, Fredrikstad kommune
 • Åsgårdbakken 4-6, Fredrikstad kommune
 • Sjøperla Hyttegrend, Sarpsborg kommune
 • Bankveien 24, Rygge kommune
 • Engelsviken canning, Fredrikstad kommune
 • Råde Torg, Råde kommune
 • Mosseveien 16-18, Fredrikstad kommune
 • Son golfbane, Vestby kommune
 • Brødløs næringsområde, Halden kommune
 • Kvernhusveien Brønnerødskogen, Fredrikstad kommune
 • Oredalsveien fortau, Fredrikstad kommune
 • GS-vei Augerød-Folkestad, Våler kommune
 • Gangbro Hestehagen/Veumveien, Fredrikstad kommune
 • Kampenes vest, Sarpsborg kommune
 • Fylkesscenen Østfold, Fredrikstad kommune
 • Heimveien/Infotjenester, Sarpsborg kommune
 • Engelsviken Flåteverksted, Fredrikstad kommune
 • Vanem industriområde, Moss kommune
 • Stenbruddet Kirkøy, Hvaler kommune
 • Skjæløy Brygger, Fredrikstad kommune
 • Fredskjær pukkverk, Rygge kommune
 • Skjebergkilens Marina, Sarpsborg kommune
 • Kiærs Bruks Marina, Fredrikstad kommune
 • Sand Brygger, Hvaler kommune
 • Oksrødkilen, Fredrikstad kommune
 • Ødegårdskilen, Hvaler kommune
 • Bølingshavn, Hvaler kommune
 • Kjellvika, Hvaler kommune
 • Stutehavn, Hvaler kommune
 • Korshavn, Hvaler kommune
 • Kjenvik småbåthavn, Hvaler kommune
 • Sand brygger, Hvaler kommune
 • Ørebekkbråten, Fredrikstad kommune
 • Bråten Begby F2, Fredrikstad kommune
 • Traraveien 19 og Fremskridt 2, Fredrikstad kommune