Eksperter innen arealplanlegging

Om oss

G|PLAN AS er et nytt arealplankontor med lang erfaring. Andreas Sporild Olsen har jobbet med ulike typer planoppgaver siden 2006.

Vi jobber med areal- og eiendomsrådgiving og hovedsakelig oppgaver knyttet til detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner. Oppgavene spenner vidt fra tidlig fase hvor planstatus, lokalgitte forutsetninger og eierforhold skal vurderes til utarbeidelse av reguleringsplan og rådgiving gjennom påfølgende byggefase.

  • Prosjektledelse i planprosesser
  • Detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner
  • Tomteanalyser, plananalyser, ROS-analyser og stedsanalyser
  • Konsekvensutredninger
  • Situasjonsplaner, landskapsplaner og skjøtselsplaner